Gesetzesbeschlüsse NÖ Landtag

Sitzung vom 19.04.2018

Bürgerbegutachtungen Land NÖ

Kundmachung Ausnahme Schonvorschriften

Verordnung BH Amstetten

Kundmachung Erlaubnis Krähenfängen

Verordnung BH Amstetten

Kundmachung Jagdpacht St. Valentin 2018

Auszahlung ab 7. März 2018

Kundmachung Jagdpacht Haag 2018

Auszahlung ab 5. März 2018

Kundmachung Jagdpacht 2018

Auszahlung ab 05.02.2018

Kundmachung Jagdpacht St. Anton

St. Anton an der Jeßnitz

Kundmachung Jagdpacht Wallsee